Luennot

 

Luennoin fyysikon näkökulmasta erityisesti seuraavista aiheista: todellisuus, tietoisuus, hyvinvointi, luovuus, muutos ja itsensä kehittäminen. Luennoillani pyrin haastamaan ajattelumalleja ja avaamaan uusia näkökulmia näihin aiheisiin sekä avartamaan ymmärrystä omasta itsestä, vuorovaikutuksesta ja yleensä maailmasta. Alta löydät esimerkkiluentojani yritystilaisuuksiin sekä myös messuille, hyvinvointitapahtumiin jne.

 

Luennoin tapahtumissa, messuilla ja myös erilaisissa yritys- sekä yhdistystilaisuuksissa. Matkat kuljen sähköautolla! Luento on myös mahdollista järjestää etänä. Pyydä tarjousta tilaisuuteenne allaolevan lomakkeen kautta. 

Luentojani voi myös kysyä TYHY-, virkistys- ym. tilaisuuksiin suoraan mm. Hotelli Rantapuistosta Vuosaaressa, Helsingissä, Haikkosta Porvoossa, Kisakalliosta Lohjalta ja Vanajanlinnasta Hämeenlinnassa.

 

 

 

 

 

IMG_2183.JPG
Johanna_18
IMG_0048
Edited Image 2016-11-01 20-31-10
Luennoi.jpg
Edited Image 2016-09-01 17-54-46
Edited Image 2016-11-01 20-30-08
90EB7787-C6D9-4831-B777-922F56AE4B2C

Luentoesimerkkejä yritystilaisuuksiin

MINDFULNESS - Tietoisuustaitoja työhön ja arkeen -luento (1,5h)
"Break free from the patterns that bind you "

Luento koostuu johdannosta Mindfulnessin taustaan, hyötyihin ja harjoittamiseen sekä keskeisimmistä Mindfulness-harjoituksista.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

• Mitä Mindfulness ja tietoisuustaidot ovat (lyhyesti)?

• Miksi niissä tulisi kehittyä? Ajankohtaisia tutkimustuloksia ja kokemuksia

• Mindfulnessin harjoittamisesta työssä

• Kokemuksia Mindfulnessin harjoittamisesta eri tilanteissa

• Harjoituksia, mm. hengitysmeditaatio, kehomeditaatiosta, Qi Gong ym. Mindfulness-tyyppiset menetelmät

• Miten saada Mindfulnessin harjoittamisesta jokapäiväinen käytäntö?

• Miten jatkaa tästä eteenpäin? Hyödyllisiä työkaluja jatkoon

TYÖKALUJA JAKSAMISEEN -luento (1,5h) 

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne." -Einstein

Työssä ja usein myös arjessa aikataulut, tehtävät ja deadlinet alkavat ohjata, ja oma jaksaminen on koetuksella. Luennolla saat työkaluja stressittömämpään elämään, miten voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi, jaksamiseesi ja myös vuorovaikutukseen muiden kanssa. Viemme huomion oleellisiin seikkoihin jaksamisen kannalta ja opettelemme miten hyödyntää tarpeen tullen sopivia harjoituksia.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

• Keho-mieliyhteys ja jaksaminen

• Tietoisen läsnäolon vaikutus jaksamiseen

• Mieli, mielen tason ”energia” ja miten vaikuttaa omaan energiaan (harjoitus)

• Luennolla opit harjoituksia, joiden avulla irrottaudumme totutusta mallista toimia, ja joilla edistämme omaa jaksamista ja hyvinvointia

TYÖKALUJA MUUTOKSEEN -luento (1,5h)
"Vain muutos on pysyvää. Muutos on tilaisuus kasvaa ihmisenä."

Luento, josta saat työkaluja sekä työelämän että arjen muutoksiin. Opit ymmärtämään muutosprosessia ja löytämään uudenlaisia näkökulmia muutoksessa. Parhaimmillaan muutos on kasvua ja myös matka parempaan ymmärrykseen itsestä ja omista kyvyistä. Harjoituksissa opit keinoja, joilla valmentaa itseäsi kohti tavoitteita, ottaa muutosta hallintaan ja samalla myös edistää omaa jaksamista.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:
• Tietoisen ja tiedostamattoman mielen rooli muutoksessa
• Mihin ainakin on mahdollista vaikuttaa
• Miten mielikuvat ja tunteet voivat olla avuksi muutoksessa (harjoitus)• Harjoitusosiossa: Miten ”mentaalivalmentaa” itseä muutoksessa

 

HUIPPUTIIMIKSI -luento
"Ryhmä on ryhmä vasta kun kaikki sen jäsenet ovat mukana. Ryhmän heikoin lenkki on itseasiassa sen vahvuus ja kertoo mitä pitää kehittää."

Luento kohti yhä toimivampaa ryhmätyöskentelyä, huipputiimiksi. Luento motivaatiosta, motivoitumisesta, sanattomasta ja sanallisesta kommunikaatiosta, ryhmähengestä ja siitä miten ryhmä toimisi parhaiten yhteen.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

• Ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen eri tasot

• Ryhmän dynamiikka

• Sanaton kommunikaatio, tunneäly, tiedostamattoman mielen tasolla tapahtuva havainnointi ja miten kehittää näitä taitoja

• Miten tunnistaa ryhmän vahvuudet ja heikkoudet?

• Mindfulness -vuorovaikutus

 

MENTAALIVALMENTAMALLA TULOKSIIN -luento (1,5h)

"The state of your life is nothing more than a reflection of your state of mind"- Dr. Wayne Dyer

Mentaalivalmentaminen on monelle tuttua urheilijoiden työkaluna, mutta on toimiva työkalu kaikkeen tavoitetyöskentelyyn. Luento käsittelee mentaalivalmentamista työkaluna ja opetellaan miten voit itse käyttää sitä apunasi.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat:

• Mitä on mentaalivalmentaminen?

• Miten mieli toimii?

• Visualisoinnin ja mielikuvaharjoitteiden hyödyntäminen apuna

• Miten tunnistan mikä toimii minulle parhaiten?

• Mihin mentaalivalmennusta voi käyttää?

• Mentaalivalmennusharjoitus

 

 

ITSEHOITOA Reikin tekniikoilla

 

Reiki on japanilainen sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin menetelmä, jonka kokosi yhteen 1920-luvulla japanilainen opettaja Mikao Usui. Viimeisen sadan vuoden aikana Reiki on levinnyt ympäri maailman ja se on yksi ainutlaatuisimpia hyvinvoinnin työkaluja, joka auttaa viemään huomion omaan kehoon, mieleen, ajatuksiin, ajattelumalleihin ja myös tunteisiin. Reiki on tietoisuustaitoja ja monelle avuksi myös mielen hiljentämiseen ja meditaatioon, parempaan ymmärrykseen omasta itsestä.

Ohjelma sisältää lyhyen johdannon Reikiin, harjoituksia joilla opetellaan tunnistamaan ja kasvattamaan ”energiaa” eli Qi:tä  ja opetellaan itsehoitotekniikkaa. Tehdyt harjoitukset saatte myös sähköisesti käyttöönne.

Huom! Kesto 2-2,5h, hinta alkaen 550€ + alv. 24% 

Heading 1

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta!

Viestisi lähti onnistuneesti, vastaamme mahdollisimman pian!

Palautetta yritysluennoista

"Suhtauduin mindfulness-sessioon varautuneesti, mutta loppujen lopuksi se oli paljon syvempi kokemus kuin olisin uskaltanut edes odottaa."

-Energia-alan yrityksen miesvaltaisesta ryhmästä

 

"Hyvinvointipäivä jonka eväät kantavat pidempään! Tunti innosti aloittamaan työpaikallamme säännölliset harjoitukset!"

-Elintarvikealan yrityksen koulutuspäivästä

 

"Ohjauksessa mielen hiljentäminen oli helppoa, ja kiitos hyvistä neuvoista miten jatkaa itsenäisesti. Pyrin ottamaan käyttöön!"

-Yhdistyksen kokouspäivän jälkeinen palaute

 

 

"Oli minulle uusi tuttavuus. Yllätti miten harjoitukset vaikuttivat: kokouspäivän jälkeinen väsymys katosi. Hyvä mieli kantoi vielä pitkään! 

-Pankin koulutuspäivän ryhmästä

 

"Halusimme herätellä porukkaamme hyvinvointiteemaan "Työkaluja omaan jaksamiseen" -luennolla, ja Johanna fyysikkona osasi nostaa juuri niitä oikeita asioita esiin, joka todella herätti.

Saatiin kyllä paljon ajateltavaa! Ja myös työkaluja! Kiitos!"

-Elintarvikealan miesvaltaisesta ryhmästä

"Kiitos Työkaluja muutokseen -luennosta, se avasi silmiä! Mielellään olisimme jatkaneet vielä harjoituksien kanssa TYHY-päivämme iltapäivänkin, mutta oltiin ehditty jo sopia muuta. Lämmin kiitos vielä!"

-Opetusalan ammattilainen TYHY-päivästä

"Johannan kahden luennon ja harjoitusten paketti kuntoremonttiryhmällemme oli silmiä avaava. Ensi kertaa aloin ymmärtää mihin minun pitää keskittyä, jotta saan muutoksen toteutumaan, ja nyt uskon että jopa kykenen siinä!"

-Kunnan työntekijöiden kuntoremonttiryhmästä

 

 

Luentoesimerkkejä messuille, hyvinvointitapahtumiin...

TODELLISUUS JA HYVINVOINTI - Luommeko todellisuutemme? 

 

"Todellisuus on vain harha, vaikkakin hyvin sitkeä sellainen. - Albert Einstein"

Luento, jolla mennään yhä syvemmälle niihin syihin, jotka saavat meissä ja ajattelussamme aikaan perustavia muutoksia. Hyvinvoinnin ja tavoitteiden luominen saattaa vaatia oman todellisuuskäsityksen laajentamista.

 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

• Sanotaan että ajatuksillasi luot oman todellisuutesi. Mitä tiede sanoo tähän ja jos näin on, miten tehdä tätä käytännössä?

• Tietoisuudesta, havainnoinnista ja kvanttifysiikan mukanaan tuomasta ajattelutavan muutoksesta

• Keinoja, joilla aihetta voi lähestyä käytännön harjoitusten kautta.

KVANTTIFYSIIKASTA ENERGIAHOITOIHIN - Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen -luento

 

Mitä on energiahoidoissa välitettävä "energia"? Toimivatko "energiahoidot" ja jos toimivat, niin mihin? Mitä tiede voi sanoa energiahoidoista - vai voiko mitään? Mitä tutkimuksia energiahoitoihin liittyen on tehty?

 

Johanna kertoo luennolla siitä, miten fysiikasta väitellyt tohtori päätyi kirjoittaman kirjan energiahoidoista, havainnoistaan ja kokemuksista, jotka yllättivät. Vastauksia hän haki muun muassa tehdyistä tutkimuksista, kvanttifysiikasta sekä mielen ja tietoisuuden kautta.

 

Luento, joka laittaa ajattelemaan omakohtaista kokemista ja havaintoja, ja sitä miten itse on mahdollista vaikuttaa mm. omaan hyvinvointiin. Ehkä tarvitsemme kukin omien totuttujen mallien rikkomista, jotta voimme kehittyä ja löytää uutta?

 

TIEDE JA HENKISYYS - VASTAKKAINASETTELUSTA YHDISTÄVÄÄN MAAILMANKUVAAN

 

”Kaikki se, mitä pidämme todellisena, koostuu kaikesta muusta kuin todellisena pidettävistä osasista.” -Niels Bohr

 

Jo kvanttifysiikka toi mukanaan mullistavia ajatuksia, jotka kyseenalaistivat materiaalisen maailmankuvan kyvyn kuvata maailmaa. On yhä enemmän anomalioita, havaintoja ja kokeellisia tuloksia, jotka eivät sovi yhä vallitsevaan materialistiseen malliin maailmasta. Sellaiset ilmiöt kuten kaukonäkeminen, telepatia ja ESP on tieteellisen yhteisön puolelta tavallisesti tyrmätty. Monissa näistä havainnoista mieli, joka on pitkään sivuutettu tieteessä kokonaan, on merkittävässä asemassa. Mieli ja tietoisuus on tärkeää tuoda jälleen osaksi tiedettä.

 

Luennolla Johanna esittää, että tieteen ja henkisyyden yhdistävä maailmankuva on mahdollinen ja välttämätönkin, jotta maailmaa ja sen ilmiöitä voitaisiin ymmärtää. Tietoisuus on merkittävässä roolissa tieteen ja henkisyyden välillä. Luennolla Johanna käsittelee eri näkökulmista tietoisuutta ja sen paikkaa eri maailmankuvissa ja päätyy tieteen ja henkisyyden yhdistävään tulkintaan.