Tietoisuustaitoja työhön - minikoulutus*

 

*Kurssi voidaan järjestää myös luentona tai päivän mittaisena koulutuksena työpaikallanne tai muussa yhteistyökumppanimme tilassa, kysy lisää! 

"Break free from the patterns that bind you"

 

Tietoisuustaidot ovat hyväksyvän läsnäolemisen ja sisäisen vuorovaikutuksen, itsekeskustelun, taitojen harjoittelemista, ymmärtämistä ja oppimista. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan huomion siirtämistä meneillään olevan hetken seuraamiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen. Havainnoinnin ja itsekuuntelun kautta näkökulma asioihin muuttuu.
 

Kurssi painottuu tietoisuustaitoihin työpäivässä ja miten voit hyödyntää tietoisuustaitoja mm luovaan ideointiin ja muuten työssäsi. Luonnollisesti opit vaikuttavat myös arkipäivässä.

 

Iltapäiväkurssilla opit keinoja löytää uudenlaisia voimavaroja itsestäsi työpäivään ja haasteellisempiiin hetkiin. Kurssilla tehdään itsekeskustelussa ja luovassa työssä auttavia harjoituksia, havainnointia ja kehotietoisuusharjoitteita. Käytettyjä menetelmiä ovat osalistujien tarpeiden mukaan mm. Qi Gong, mindfulness, meditaatio, hypnoosi. Harjoituksien runko jaetaan myös kurssimateriaalissa. Tavoitteena on että harjoitukset voisivat jäädä sinulle käyttöön ja avuksi jokaiseen päivään, työhön ja arkeen. 

.

Kurssi soveltuu kaikille jotka ovat kiinnostuneita tietoisemmasta elämäntavasta, kaipaavat apukeinoja kiireen ja stressin selättämiseen, luovaan työskentelyyn tai yleensä itseä kuuntelevampaan elämään. Kurssimaksuun sisältyy iltapäiväkahvi/tee.

 

Kurssin vetäjänä toimii filosofian tohtori (fysiikka) Johanna Blomqvist. Johanna on toiminut vuosia yritys- ja tutkimusmaailmassa erilaisissa asiantuntija- ja päällikkötehtävissä. Hän on perehtynyt mieleen, tietoisuuteen, hypnoosiin, Reikiin, mindfulnessiin ym menetelmiin joilla saada omat sisäiset voimavarat käyttöön. Johanna on myös hypnoosiohjaaja ja Reiki-opettaja.

 

Ohjelma*:

 

klo 12.30-13.00 Alkuharjoitus ja johdanto iltapäivään

  • Tietoisuustaidot – hyväksyvä läsnäolo – miksi ja mitä?

 

klo 13-14.00 Tietoisuustaidot luovassa työskentelyssä

  • havainnointi, huomio & kehotietoisuus 

  • harjoituksia


klo 14.00-14.30 Tauko ja kahvi

 

klo 14.30-16.00 Työkaluja jokaiseen päivään

  • itsekeskustelu

  • miten jatkan tästä eteenpäin

  • loppuharjoitus ja -rentoutus

 

*Päivän ohjelma voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan

Tiedustelut:

Johanna Blomqvist

Mindstream.fi@gmail.com

p. 050 342 7871.


 

Yhteydenotto: Olemme kiinnostuneita Tietoisuustaitoja -koulutuksesta