• Johanna

Maria Nordinin ”Eroon oireista” (kirja-arvostelu)


Luin Maria Nordinin kirjan ”Eroon oireista - Opi vapauttamaan parantava voimasi”. Kirjassa Maria Nordin esittelee kehittämänsä Free to Heal® -menetelmän, jonka avulla hän pääsi itse eroon omista sairaushaasteistaan. Olin saanut useilta omien kirjojeni lukijoilta viestiä, että kirjoittamani kirjat ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin” ja ”Hypertodellisuus” sekä Maria Nordinin” Eroon oireista” tukevat toisiaan ja siksikin olin erityisen kiinnostunut perehtymään tarkemmin kirjaan.

Oma näkökulmani

Jotta sinun olisi helpompi ymmärtää minkälaisten silmälasien lävitse Eroon oireista -kirjaa tarkastelin, kerron tässä hieman omasta taustastani. Olen itse fyysikko, tänä keväänä tulee 20 vuotta siitä kun väittelin fysiikasta tohtoriksi. Olen yrittäjä, kouluttaja ja kirjailija ja myös perehtynyt energiahoitohin ja Reikiin. Vuonna 2016 ilmestyi ensimmäinen kirjani ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin - fyysikon matka mieleen ja paranemiseen” (Viisas Elämä). Kirjassa kerron siitä miten tutustuin energiahoitoihin ja Reikiin, kokemuksistani, aiheeseen liittyvistä tutkimuksista sekä siitä mitä tiede voi energiahoidoista sanoa, jos mitään. Aihe ei nimittäin sovi vallitsevaan länsimaiseen materialistis-reduktionistiseen ajatteluun ja maailmankuvaa pitääkin laajentaa, jos haluaa ymmärtää mistä on kyse. Todellisuudesta, todellisuuskäsityksistä sekä mm. ajattelun muutoksesta johon moderni fysiikka meitä ohjaa, kerron puolestaan juuri ilmestyneessä kirjassani "Hypertodellisuus - Olet olemassa ja merkittävä" (Basam Books, 2020).


Nähdäkseni nyt eletään aikaa, jolloin kokemuksia pitää opetella ymmärtämään ja tieteessäkin yhä enenevässä määrin ymmärretään, että puhtaasti objektiivista tiedettä ei ole. Ajatuksilla ja tunteilla on merkitystä, jopa fyysiseen todellisuuteemme, ja se voidaan jopa mitata. On myös alettu nähdä, että nykyinen materialistinen ajattelu on tiensä päässä ja on aika siirtyä eteenpäin. Itseasiassa, tämä on välttämätöntä, sillä planeettamme ei kestä enää elämistä vanhalla tavalla. On aika ymmärtää oma merkityksemme ja vaikutuksemme todellisuuteen.


Eroon oireista -kirjan aihepiiri ei siis ole minulle vierasta, ja kirjaa lukiessa peilasinkin lukemaani kaikkeen siihen mitä aihepiiristä tiedän.


Mistä kirja kertoo?

Kirjassa Maria esittelee Free to Heal® - menetelmän 12 askelta, joiden harjoituksia tekemällä harjoittelijan on mahdollista käsitellä omia haasteitaan, usein omaan hyvinvointiin liittyviä. Kukin askel on rakennettu tietyn teeman ympärille, kuten minuuden kokemuksen käsittelyn, omien oletusten ja mallien, kiitollisuuden kokemuksen jne. Samannimisellä verkkokurssilla on myös mahdollista opetella menetelmää ja kirjassa onkin myös useita palautteita verkkokurssilla menetelmää oppineilta.


Muuttamalla ajatteluasi paraneminen voi tapahtua sivutuotteena

Itselleni erityisesti Reiki on ollut tärkeä menetelmä, sillä sen kautta olen itse haastanut omaa ajatteluani. Reikissä kuunnellaan kokemusta, puretaan oletuksia ja käsitellään sitä, kuka oikeastaan itse on kaikkien elämän varrella poimittujen roolien takana. Mieli hiljenee, asenne muuttuu ja olotila on yhä kiitollisempi, levollisempi, rakastavampi.


Löysinkin paljon yhtymäkohtia Marian menetelmän ja mm. Reikin ajatusten kanssa. Marian menetelmässä käsitellään myös minuuden kokemusta, oletuksia ja luotuja malleja. Oireet toimivat ohjaavina näyttäen suuntaa mitä huomioida, mutta itseasiassa

huomio viedään syvemmälle, ei oireisiin vaan jonnekin kaiken taustalla olevaan, syihin mistä kaikki kumpuaa. Ajatuksena on, että kun jotakin muutetaan taustalla, myös oireissa tapahtuu muutos. Otetaan vastuuta itse, sen sijaan että ulkoistettaisiin sitä jollekin muulle taholle.


Itseasiassa: Free to Heal® -menetelmä on yhdistelmä monen muun eri menetelmän hyväksi havaittuja tekniikoita ja ajattelua. Siitä on tunnistettavissa mm. Mindfulnessia, hypnoosin ajatuksia, EFT-menetelmää (Emotional Freedom Technique, Tapping), Reikiä, mentaalivalmennusta. Free to Heal® -menetelmässä näiden ajatuksia on tuotu käytännölliseen ja helposti lähestyttävämpään muotoon.


Pidin Marian tavasta kirjoittaa, hän kirjoittaa asiat suoraan, ja Eroon oireista -kirjan kautta on helppo päästä sisälle näihin aiheisiin. Osa ohjeista voi yllättääkin, kuten periaatteita käsittelevässä luvussa ohje vertaistukiryhmistä luopumisesta. Vaikka yhteisöllisyys ja yhteys on tärkeää hyvinvoinnin kannalta, Maria muistuttaa, että vertaistukiryhmässä samaistutaan haasteen rajaamaan joukkoon, joka erottaa niistä, joilla haastetta ei ole ja luodaan valheellista yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä tämä edistä paranemista. Moni ei tätä tule ajatelleeksi ja ajattelulla juuri on iso merkitys.


Mikä kirjassa on hyvää?

Maria on taustaltaan arkkitehti, filosofi ja hyvinvointivalmentaja. Ehkä juuri arkkitehtitaustan vuoksi kirjan menetelmän askelissa on selkeä rakenne, jokaisessa askeleessa on kerrottu taustaa ja harjoituksia, joita pitäisi päivittäin tehdä. Kirjan ohjeita noudattamalla, jokaisen on helppo päästä alkuun. Menetelmän noudattaminen vaatii kuitenkin sitoutuneisuutta, sinun on oltava valmis tekemään harjoituksia päivittäin, ja välillä muutamakin harjoitus kerrallaan.


Kirjan esimerkit on loistavia, ne tuovat aiheen käytännön tasolle, ja sitä varmasti moni kaipaa. Maria kertoo kirjassaan omasta kokemuksestaan, ja siitä mikä häntä on auttanut, omakohtaiset esimerkit tekevät kirjasta lähestyttävän. Kirjassa on sydän mukana.


Arvostan itse kirjoissa erityisesti pohdintaa. Harvoissa self-help kirjoissa mennään niin syvälle aiheisiin, kuin Marian kirjassa, jossa pohditaan myös mm. Tietoisuutta ja ajan kokemusta. Kaikki nämä seikat, ovat kuitenkin tärkeitä muutoksessa, sillä ”Sen näet mitä olet valmis näkemään”.

Toivon lämpimästi, että Marian kirja löytää juuri ne henkilöt, jotka tarvitsevat sitä!


P.S. Jos mietit miksi en ota tässä esiin Marian kirjan saamaa kritiikkiä ja kommentteja sen vaarallisuudesta: Lue kirja ja tee itse omat päätelmäsi. Kukaan ei voi luvata sinulle paranemista, eikä Maria niin teekään. Tietoisuustaitomenetelmät, kuten mindfulness ja myös Reiki, voivat kuitenkin auttaa muuttamaan ajatteluasi ja ajattelumallejasi ja sitä kautta vaikuttaa koko elämään.


Annan kirjalle 5 ☯️-symbolia.
Maria Nordinin "Eroon oireista - Opi vapauttamaan parantava voimasi", Viisas Elämä, 2020

Free to Heal® -menetelmän sivut


  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Amazon
  • LinkedIn
  • YouTube

© 2021 Johanna Blomqvist