• Johanna

Group Healing - Etähoito 25.5.2020

Päivitetty: touko 26


(English text below)

Kevään viimeinen etähoito päättyi juuri. Kerron tässä alla oman kokemukseni hoidosta. Tällä kerralla etähoidossa oli mukana 964 henkeä. Pahoittelen, jos kaikki eivät saaneet viestiä hoitoon liittyen, perjantain jälkeen vastanneille ei välttämättä kaikille lähtenyt enää viestiä. Huomasin tämän vasta puoli tuntia ennen hoitoa, ja korjailin tilannetta vielä ennen. Jos et saanut viestiä ennen hoitoa, etkä siksi ollut valmistautunut hoitoon, voit ottaa hoidon vastaan nyt. Katso alla olevaa kuvaa ja hengitä syvään sisään valoa, energiaa... Sulje samalla silmät ja kuuntele tunnetta hetken. Lue vasta sen jälkeen viestini alta.Tasan klo 20 unohdin saman tien aiemmat kiireeni ja tuli tunne, että kaikki menee juuri niin kuin pitää. Olo oli hyvin luottavainen ja rauhallinen, odottava, niin kuin usein etähoidon alkaessa. Hengitin syvään sisään ja oli tunne, miten valopallo kulkee lävitseni. Se tuntui samaan aikaan herkältä ja voimalliselta, kylmältä ja kuumalta, nopealta ja hitaalta kuin aika olisi pysähtynyt. Tulikin tunne, että valo ja informaatio on jo kaikkialla, ja vain omasta rajoittuneesta kyvystämme havainnoida koemme asioiden järjestyksen. Nyt hoidossa tosin tuntui, että tuo järjestys katosi, oli vaikea hahmottaa mikä tuli minkä jälkeen.


Tuntui, että ollaan elokuvassa, jota on hidastetty ja samaan aikaan tuntuu, että asiat etenevät vauhdilla. Kaikki tieto ja hoito tuntui olevan jo perille, vaikka vasta aloitin. Valopallo kuljettuaan lävitseni tuntui lähtevän valtavalla nopeudella kuin paineaalto kaikkialle.


Tuntui, että tuo paineaalto oli kaikkien meidän yhteisvaikutus. Sillekään ei voinut määrittää suuntaa, se tuntui olevan kaikkialla samaan aikaan, vaikka vasta oli lähdössä.

Lähetin intention, että jokainen saisi korkeinta mahdollista energiaa, jota juuri nyt on valmis vastaanottamaan ja että se menisi juuri sinne, minne tarvitaan. Koin monia tuntemuksia, joita hoitaessa käyn läpi, mutta oli vaikea hahmottaa, missä järjestyksessä vai olivatko samaan aikaan: väreily kehossa (tuntui hyvin kylmänä), tinnitus (todella voimakas), päänsärky (välillä oli välillä ei), lämpö käsissä ja jalkapohjissa, värejä.


Kirjoitin joitakin sanoja kesken hoidon ylös, ja hoidon jälkeen en saanut niistä mitään tolkkua. Olikin tunne, että tässä hoidossa erityisesti pitää nyt kuunnella kokemusta, tunnetta: mitä tuntee kehossa, tunteissa, ajatuksissa.


Näin mielessä hoidossa kuvan: vuoren rinne, jossa kulki polku ja sitä pitkin kuljettiin yhä ylemmäs. Kylmiä väreitä. Polun seuraaminen tuntui todella hyvältä, vaikka ylempänä oli oikea tiekin. :) Kuulin mielessä sanat: Luota sydämesi ääneen. Mikä voisi oikeastaan olla tärkeämpää?

Pyysin myös ohjetta kesäksi. Kuuntele mitä nämä seuraavat merkitsevät sinulle:

- Läsnäolo: Miten voisit olla läsnä enemmän? Mikä on turhaa ja mitä et tarvitse?

- Onnellisuus: Mitkä pienet asiat tekevät sinut onnelliseksi juuri nyt? Miten voisit tehdä jonkun toisen onnelliseksi?

- Kasvu: Mikä on unelmasi? Mitä tekisit, jos mikään ei rajoittaisi? Ole rohkea, uskalla haastaa itsesi.


Hoito tuntui syvenevän yhä enemmän, mutta tasan klo 20:20 avasin silmät ja palasin takaisin tähän hetkeen täysin virkistyneenä. Huoneessa, jossa kanavoin hoitoa oli alkanut paistaa aurinko ja vasta nyt huomasin sen.


Seuraava ryhmäetähoito

Kesän ajan ryhmäetähoitot ovat tauolla. Seuraava ryhmäetähoito on 31.8.2020. Voit ilmoittautua mukaan jo nyt täällä.

Teen kesällä kuitenkin yksilöllisiä etähoitoja, voit varata ajan etähoitoon täältä (maksullinen, 1x 50€, 3x 120€).

Itsehoitoa ja etähoidon opiskelua kesäksi?

Itsehoito - Opi energiahoidon ydin -verkkokurssi

Etähoitoverkkokurssilla opit etähoidon perusteet


Thank you for participating the last group remote healing of this spring! There were in total 964 participants in this session. I will share below my own experience of the session.


Thirty minutes before the session I noticed that those who registered after Friday didn't probably get my email about the session. I tried to fix the problem, but if you didn't receive an email and didn't participate due to that, you can decide to receive the healing now. Look at the picture on this page and take a deep breath in, breathing light and energy. At the same time, close your eyes and listen to your feelings for a moment. After that read my post below.


Exactly at 8pm, I noticed that my stress about the emails seemed to fade away and I was fulfilled with a feeling that everything is going exactly as it should be. I felt very peaceful and trusting, and I was waiting what will happen now when the session continues. I took a deep breath in and had a feeling of how a ball of light passes through me. It seemed to move really fast everywhere. At the same time, it felt delicate and powerful, cold and hot, fast and slow, as if time had stopped. I had a feeling that light (light ball) and information are already everywhere, and only from our own limited ability to perceive we experience the order of things as we do.


It felt like we were in a movie that had been slowed down and at the same time it felt like things were moving at a fast pace. All the information and remote healing seemed to be there already, even though I was just starting out.


I expressed an intention that everyone would get the highest possible energy that they are ready to receive right now and that it would go exactly where it is needed. I experienced many sensations that I usually do during treatments, but it was difficult to figure out in what order they were or whether they were happening at the same time: vibrating feeling in the body (felt very cold), tinnitus (really intense), headache (like a wave, intense and not at all), heat in the palms and soles of the feet, changing colors.


I saw in my mind's eye this picture: the mountain slope and there a path, where I was walking. Following the path felt really good, even though there was a real road close to the path. I heard the words in my mind: Trust your heart. What could be more important?

I also asked advice for the summer. Listen to what these words mean to you:

- Presence, mindfulness: How could you be more present? What is necessary for you and what do you not need?

- Happiness: What little things make you happy right now? How could you make someone else happy?

- (Spiritual) Growth: What is your dream? What would you do if there were nothing limiting? Be courageous, dare to challenge yourself.


The session seemed to go to a deeper level, but at exactly 8:20 p.m., I opened my eyes and returned to this moment, fully refreshed. In the room where I channeled the treatment sun was now shining and only now did I notice it.


Next group healing session

...will be on August 31st. You can already join in here.

My personal remote healing sessions continue also during summer. You can read more here and book your session.

Online course or more information about energy healing?

From Quantum Physics to Energy Healing book is available on Amazon and Apple Books store

Online course about energy healing will be available soon. I will let you know later.


Aurinkoisia kesäpäiviä! Wishing you all warm and sunny summer days!