Untitled design-5.png

KVANTTIFYSIIKKA JA

TODELLISUUS -KURSSI

SYKSYLLÄ 2020

Mitä on todellisuus? Minkälaisen kuvan todellisuudesta moderni fysiikka meille muovaa? Miten meidän siis pitäisi elää?

 

Tule hakemaan kurssilta uusia näkökulmia arkeen. Tavoitteiden luominen, esimerkiksi omaan hyvinvointiin liittyen, saattaa vaatia oman todellisuuskäsityksen laajentamista. Ilmoittautuminen kurssille aukeaa 17.8.2020.

Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • "Vanha" eli klassinen fysiikka vs. Moderni fysiikka

 • Atomit ja hiukkasmaailma

 • Mikä on ”kvantti” ja miten valo on muuttanut käsitystämme todellisuudesta

 • Havaitsijan rooli 

 • Tietoisuudesta

 • Mitä tarkoittaa, että kaikki todennäköisyydet tapahtumille ovat olemassa

 • Mitä tarkoittaa ei-lokaali eli ei-paikallinen

 • Determinismistä, komplementäärisyydestä, superpositiosta, epämääräisyysperiaatteesta, lomittumisesta ym. kvanttifysiikan käsitteistä ja periaatteista

 • Kvanttifysiikan tulkinnoista

 • Voimmeko vaikuttaa fysikaaliseen todellisuuteen

 • Onko meillä vapaa tahto

 • Mihin periaatteisiin meidän pitäisi elämämme perustaa?

 • Kokemuksellinen tutkimus

KVANTTIFYSIIKKA JA TODELLISUUS - kurssilta saat tiiviin paketin siihen miten modernin fysiikan pohjalta todellisuuden voisi nähdä, mitä se kertoo meille todellisuudesta ja itsestämme. Emme keskity kurssilla matematiikkaan emmekä asioiden todistamiseen vaan siihen mikä voi olla mahdollista, modernin fysiikan filosofiseen sekä kokemukselliseen puoleen. 

Tarkemmat tiedot kurssin toteutuksesta saatavilla tällä sivulla 15.8.2020.

Kurssi perustuu Johannan syksyllä ilmestyvän kirjan "Hypertodellisuus - Olet olemassa ja merkittävä" ajatuksiin. Kirja ilmestyy Basam Booksin kustantamana 15.10.2020.